vineri, 17 noiembrie 2017

Rugăciuni

Rugăciunea de dimineaţă

Doamne Iisuse Hristoase,
ajută-mi ca astăzi toată ziua
să am grijă să mă lepăd
de mine însumi,
că cine ştie din ce nimicuri
mare vrajbă am să fac,
şi astfel, ţinand la mine,
Te pierd pe Tine.

Doamne Iisuse Hristoase,
ajută-mi ca rugăciunea
Prea Sfânt Numelui Tău
să-mi lucreze în minte
mai repede decât fulgerul pe cer,
ca nici umbra gândurilor rele
să nu mă întunece,
că iată mint în tot ceasul.

Doamne, Cela ce vii în taină
între oameni, ai milă de noi:
Că umblăm împiedicându-ne
prin întuneric,
patimile ne-au pus tină
pe ochiul minţii,
uitarea s-a întărit în noi ca un zid,
împietrind
inimile noastre
şi toate împreună au făcut temniţa
în care Te ţinem:
Bolnav, Flămând şi fără haină.
Şi aşa risipim în deşertăciuni
zilele noastre,
umiliţi şi dosădiţi până la pământ.

Doamne, cela ce vii în taină
între oameni, ai milă de noi:
Pune foc temniţei în care Te ţinem,
aprinde dragostea Ta
în inimile noastre,
arde spinii patimilor
şi fă lumină sufletelor noastre.

Doamne, Cela ce vii în taină
între oameni, ai milă de noi:
Vino şi Te sălăşluieşte întru noi,
împreună cu
Tatăl şi cu Duhul,
precum ai zis
că Duhul Tău Cel Sfânt
Se roagă pentru noi
cu suspine negrăite, când graiul
şi mintea noastră
rămân pe jos neputincioase.

Doamne, Cela ce vii în taină
între oameni, ai milă de noi:
Că nu ne dăm seama
ce nedesăvârşiţi suntem,
cât eşti de aproape
de sufletele noastre
şi cât Te depărtăm
prin micimile noastre.
Ci luminează lumina Ta peste noi
ca să vedem lumea prin ochii Tăi,
să trăim în veac prin viaţa Ta,
Lumina şi Bucuria noastră,

Slavă Ţie! Amin.

Rugăciunea mulţumirilor

Iţi mulţumesc, Doamne
Iţi mulţumesc azi, că sunt, pentru ziua de mâine.
Iţi mulţumesc că am pe masă o pâine.
Iţi mulţumesc pentru stropii de ploaie,
Pentru fructe, păsări, flori,
Pentru soarele care răsare în zori,
Pentru cerul cu licăr de stele,
Pentru toate zilele vieţii mele,
Pentru firul de apă izvorât din fântână,
Pentru harul ce-mi poartă a mea mână
Pe-arcuş de vioară, pe pânză, pe piatră,
Pentru viersul ce curge din mine spre Cer.
Mulţumesc pentru omul blajin şi sincer,
Mulţumesc pentru haina pe care o port,
Pentru tot ce mă doare şi totuşi suport.
Iţi mulţumesc pentru cântecul de păsărele
Pentru toate încercările vieţii mele.
Mulţumesc pentru puiul de om ce se va naşte.
Iţi mulţumesc că ai înviat în noaptea de Paşte.
Am atâtea lucruri pentru care să-ţi mulţumesc,
Că nu ar fi deajuns o mie de ani să trăiesc!

Rugăciunea eliberării

Doamne, Tu eşti mare,
Tu eşti Dumnezeu, Tu eşti Tatăl,
Pe Tine Te rugăm, prin mijlocirea
Sfinţilor Arhangheli Mihail, Gavriil şi Rafail
Să ne eliberezi de tot răul care ne-a robit
De nelinişte, de tristeţe şi de obsesii,
Te rugăm, izbăveşte-ne Doamne!
De ură, de desfrânare şi de invidie,
Te rugăm, izbăveşte-ne Doamne!
De gelozie, de mânie şi de frică,
Te rugăm, izbăveşte-ne Doamne!
De gândul sinuciderii ori al avortului,
Te rugăm, izbăveşte-ne Doamne!
De orice formă de destrăbălare,
Te rugăm, izbăveşte-ne Doamne!
De farmece şi de vrăjitorie,
Te rugăm, izbăveşte-ne Doamne!
De destrămarea familiei şi de orice rău ascuns,
Te rugăm, izbăveşte-ne Doamne!
Tu, Doamne, care ai spus:
"Pacea Mea o las vouă, pacea Mea o dau vouă!"
Dăruieşte-ne, prin mijlocirea Sfintei Fecioare Maria,
eliberarea de orice formă a răului
Şi bucuria veşnică, întru împărăţia Ta
Amin!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu